Privaatsuspoliitika

Kes me oleme?

Fotoait OÜ (registrikood 11925534) tegeleb analoogfotograafia jaoks mõeldud toodete müügiga.

Keda privaatsusteade puudutab?

Teade puudutab individuaalseid kliente, kellega me koostööd teeme, sealhulgas potentsiaalseid kliente. See kehtib personaalse teabe suhtes, mida kogutakse meie kliendisuhte loomise protsessi käigus ja kliendilepingu lõpetamisel. Samuti kehtib see teabe suhtes, mida kogutakse kliendisuhte käigus.

Sama rakendub ka tarnijate ja ärikontaktide puhul.

Millist teavet see privaatsusteade puudutab?

Personaalse teabena käsitletakse igasugust tellimuste esitamisel saadavat teavet, mille järgi on isikut võimalik tuvastada.

Milliseid andmeid me kogume ja kuidas neid kasutame?

Kommentaarid

Külastajate jäetud kommentaaride puhul kogume kommentaari vormis näidatud andmed ja külastaja IP aadressi, et vajadusel spämmi vältida.

Tellimusvorm

Kogutav info on näidatud ära tellimuse vormis.

Andmeid kasutame järgnevatel eesmärkidel

  • Hallata meie suhtlust ja säilitada lepingulisi suhteid
  • Täita raamatupidamise seotud ülesandeid
  • Teha turundustegevusi ja arendada äritegevust
  • Kehtestada seadusest tulenevad õigused ning neid teostada ja kaitsta
  •  Ennetada ja tuvastada kuritegevust
  • Ajalooliste ülevaadete koostamiseks ja statistika tegemiseks

Andmete avaldamine

Fotoait OÜ võib avaldada teie personaalset teavet
1) kui see on vajalik märgitud eesmärkidel, sh ettevõttesiseselt;
2) kui see on nõutav kohaldatavate õigusaktide alusel;
3) seoses meie ettevõtte re-organiseerimise või mõne teise ettevõttega ühinemisega;
4) kui me usume, et selline avaldamine on vajalik selleks, et jõustada või kohaldada lepingu tingimusi ja teisi kokkuleppeid või muul viisil kaitsta Fotoait OÜ õigusi, vara või turvalisust;
5) selleks, et olla kooskõlas kohtumenetlusega, täita kohtu otsust või muud õiguslikku kohustust või järelvalveasutuse või riigiasutuse päringut; või
6) kui olete andnud selleks nõusoleku.

Teie õigused

Teil on seoses oma personaalse teabega järgmised õigused:
õigus tutvuda personaalse teabega, mis Fotoait OÜ-l teie kohta on;
õigus lasta oma personaalset teavet parandada, näiteks kui see ei ole täielik või on vale;
õigus loobuda igal ajal turundusteavitustest;
teatud asjaolude korral ja kohaldatavate õigusaktide alusel õigus piirata või keelata oma personaalse teabe töötlemine või paluda, et teie personaalne teave ära kustutataks;
teatud asjaolude korral ja kohaldatavate õigusaktide alusel õigus saada koopia personaalsest teabest, mida te olete Fotoait OÜ-le esitanud, struktureeritud, üldlevinud ja masinloetavas vormis (nn andmete ülekantavus);
juhul kui te olete esitanud personaalset teavet vabatahtlikult või olete muul viisil lubanud seda kasutada, õigus võtta oma nõusolek tagasi;
õigus esitada kaebus andmekaitseametile.

Kui te soovite oma õigusi teostada, võtke palun ühendust info [ät] fotoait.ee

Juhul kui olete alla 18aastane või te ei ole oma riigi seaduste kohaselt täisealine, hoolitsege selle eest, et teil oleks oma vanemate / õigusliku esindaja nõusolek enne, kui esitate meile enda kohta isiklikke andmeid. Alla 18 aasta vanused alaealised isikud ja kõik isikud, kes ei ole täisealised, ei tohi meile ilma sellise loata isikuandmeid esitada.

Õigus esitada kaebus

Juhul kui meie vastus teid ei rahulda või kui te arvate, et me ei töötle teie isikuandmeid seadusega kooskõlas, võite esitada kaebuse oma riigi asjakohasele andmekaitseküsimuste järelevalveasutusele.